" 24 " : /[email protected] [email protected] /         :                         :                         / : ( ) ...             Du conseil rgional du tourisme qui reprsente son ombre             .             / : / .. ...                                                 ɔ             :" .. "            :                                     : ""                                                             .. ""                        !!                                                7            
 ɔ


:" .. "


:


: ""
( : 1 ) 

 


 
 

" " 46 ()


ɔ

 

" " 8


..

 

.. ϔ /


/ :

 

/ : ( ) ...


Du conseil rgional du tourisme qui reprsente son ombre


: ...

 

:


:


: Ȕ

 :
.


/ : / .. ...

 
 
rss
 

 rss

 
 

 rss

 
 
 

:
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

08 2015 50 : 23


 

 

 

 

 1. 2,5 2012 3,5 2013 4 2014 ( ) .
 2.  2 350 1050 . ɡ
 3.   160 .
 4.   7,5 )2.69 ( 82 % 8,5 ϡ 2014 227.727 )68.297 ( 2011
 5.   320 2012 1348 2014 98 2015
 6. 675 2011 1,6 2012 2,4 2013
 7. .
 8.   
 9. ͡ 30 ɡ %80 2010-2011 2014- 2015 270 ȡ 150 2010-2011 .
 10. . 520 2010-2011 320 %150
 11. 36 2011-2012 55 2015 – 2014 .
 12.   126 300   15 147 2012 – 2011 2015 – 2014.
 13.   600 )360 ( 2012 – 2011 812 )494 ( 2015 – 2014
 14. » 3.9 360 .
 15.   2015 250 500 70
 16. %10 17. 3.000 : 53 160 .
 17.   1000 12000 .
 18. 3.240 :
 19. 35.500 2000.
 20.   %30 . 20.020 ա 8116 11904
 21. 3,7
 22. 14 2014 .
 23.   153 43 2014
 24.   35 7 2014 .
 25.   90.510 2012 2013 2014 2015
 26.  2014 2015 115.000 » « 35.000 ».
 27.   » « 10.000 160
 28.   ....
 29.   10.000 24 2015 31 2019 )5( .
 30.   ɡ 24 5 2015 31 2019  
 31.  31. 24 60 % .
 32.   12
 33. 26 2011 17 2012
 34. 130 2012-2014. 23 2015
 35. 12 %207 83 .
 36.   86 2013 2014
 37. 80 .

 1. 2014 ȡ 25 % 2018
 2.   186.64 2014 40.
 3.   %10 300
 4.  41. »  butoir« 2014 500 .
 5.   100 2014
 6. . 2013 5 200 3 800 2011
 7.  44. 3
 8.   ȡ 2.7 2014 2014 406 .
 9. 9.3 ʡ 21
 10. 6
 11. 48.
 12.  
 13.   ޡ 20
 14. 20
 15. ɡ ɡ 2012 %64 ɡ 11,31
 16. 7,3 2012 4,9 2014
 17. 9,7 2012 6 2014
 18.  57. 2013 4 58.
 19.   %0,5+ 2014 2015 4+%
 20. 2009 59. 27.8 .

 1. 17.968 2012 2013 17.225 479 91   19 154
 2. 40 2012 2014 16 24 38 2001 2011 62.
 3.   www.emploi-public.ma
 4. 92
 5.   .
 6.  
 7. .
 8. .
 9.   ɡ 209 404 2013 2014
 10. 156 337 2013 2014
 11.   24 2012
 12.   ) ( 700 2013.
 13.  
 14.  
 15. .
 16. .
 17.   )stopcorruption.ma ( 2000 2012
 18.  
 19. 82.
 20.   .
 21.   
 22.   
 23.   1084 603 2013
 24. 168
 25. ɡ ѡ ɡ
 26. 91. .
 27. . %30,77 %34,41 2014 %42,29 %28,25 2011.

 1.   ɡ ɡ 243
 2. : 236 176
 3. 75 ɡ 4 ɡ ǡ . 7 ɡ ǡ ɡ ɡ ɡ ʡ . 6
 4.  98. 2014 2017 .
 5. ɡ ʡ ɡ .

100.  13 10.000 ɡ ֡ ѡ

101.  ѡ ɡ 102.

102.    .

103.    ѡ ɡ ɡ ɡ .

 1. ѡ
 2.   163
 3. )Fitch and ratings Standard and Poor’s( )Investment Grade( ”“ ”.
 4.   )FMI( ɡ ɡ 108.
 5.   10 Doing Business 87 189 2013 16 2015 71.
 6.   5 World Economic Forum 72 174 2014-2015.
 7.  
 8.  )GAFI ɡ 2012 50 94 2007 44 5
 9. GALLUP )20+(
 10. 2014 11 80 Transparency international 2013 114. 38 82 2014.

 2753

3

1-09 2015 35 : 00


2-

. .

.

09 2015 54 : 14


3-


09 2015 41 : 22


 

[email protected]

[email protected]

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*
*
  *
*" " ...

:

:

: ( )

" " " "

:

... . : .

:

" " .

...

 
 

ѿ -*


ȿ //


//


" !! //


..


:


|/


//


__ ɿ : .
: .

 
:" "

: : .

 

: " " " "... 


 
 
 

-.. " " є

 

:

 


 
 

ϡ

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  :" "